Стартираха информационните кампании по проект „Дай си шанс!“ с подкрепата на Българския фонд за жените

Сдружение „Млади, активни, креативни“ стартира информационни кампании за овластяване на млади момичета от община Карлово по проект „Дай си шанс!“. Проектът е финансиран от Българския фонд за жени  и бе един от  14 одобрените  проекта сред 44 кандидатури.
Основна цел на проекта е овластяване на ромски момичета чрез насърчаването им да продължат своето образование, спомагане на професионалната им ориентация и избор на подходяща специалност за средното им образование.
Настоящият проект цели да достигне до момичета от 7 клас, предимно от ромски произход, застрашени от отпадане от образователната система, поради насилствени ранни бракове и раждане на деца.

До момента Сдружението проведе няколко информационни кампании на терен в някои от пилотните училища ( ОУ „Христо Г. Данов, с.Розино, ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ гр. Карлово, ОУ „Райно Попович“, ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ , с.Ведраре и ОУ „Христо Г.Данов“ гр.Клисура), води дискусии с момичетата за опасностите от ранно встъпване в съпружески отношения, ранно започване на сексуален живот и опасността от раждания на деца от деца. Засегната бе и темата за икономическата зависимост, в която биха изпаднали, ако не продължат своето образование. Предстоят още няколко информационни кампании в училища в Община Карлово, след което ще бъде сформирана група с желаещи момичета, с които ще посетим средните училища в общините Карлово и Сопот, където ще имат възможност на място да се запознаят с обстановката, учебната база, специалностите, учителите и учениците на тези училища. Така ще им помогнем да направят по-лесно своя избор къде да продължат своето средно образование след завършване на 7 клас.

Конкурс за набиране на стажанти

Сдружение „Млади, активни, креативни“ обявява конкурс за желаещи да проведат стажанска практика в неправителствена организация и да научат повече за работата в гражданския сектор. Сдружението е една от организациите, избрана от Българския център за нестопанско право, в които ще се проведе програмата „Социални иноватори“ и ще бъде домакин на двама младежи-доброволци, които искат да развият своите умения за работа в гражданския сектор като стажанти в организацията. Позициите, за които може да кандидатствате са:

 • Сътрудник/Координатор на проекти или инициативи;
 • Сътрудник Комуникации/Връзки с обществеността;

Желаещите да вземат участие в обучителната програма трябва да изпратят мотивационно писмо на имейла на организацията: makngo@abv.bg най –късно до 5 април 2021 г., в което да опишат мотивацията си защо искат да бъдат стажанти в неправителствена организация и техния предишен опит, ако имат такъв. Ще се свържем с одобрените кандидати по документи за провеждане на интервю, което ще се проведе по телефона или онлайн. Одобрените стажанти ще бъдат обявени на 10 април 2021 г.

По време на Програмата младежите ще доброволстват или ще извършват конкретни задания, за да развиват своите познания и практически умения в различни сфери на дейността на организацията ни, водени от по-опитни ментори, които са част от екипа на нашето сдружение.

Програмата дава идеална възможност на младежи между 18- и 29-годишна възраст, които:

 не учат и не работят, или

 са студенти и на които им предстои да завършат обучението си в сферата на

хуманитарните или социални науки, или

 наскоро са завършили висшето си образование в сферата на хуманитарните или

социални науки и търсят работа или не работят по специалността си.

ВРЕМЕВИ ГРАФИК НА ПРОГРАМА „СОЦИАЛНИ ИНОВАТОРИ“

До 5 април 2021 г. всички желаещи младежи, отговарящи на горепосочените критерии, могат да кандидатстват за двете обявени позиции за доброволци.

До 10 април 2021 г. ще бъдат обявени одобрените младежите, заявили интерес да участват в обучителните практики и  заедно с тях ще се определи конкретния период за провеждане на обучителни практики и ще се сключват необходимите административни договори за провеждането им.     

Обучителните практики ще се се провеждат от  11 април 2021 г. до 31 август 2021 г.

Задължителната минимална продължителност на една обучителна практика за всеки младеж, заявил желание за участие, е 80 часа. Тези часове могат да бъдат разпределени по различен начин във времето в зависимост от възможностите на младежа и ментора – от 2-седмичен до 3-месечен период.

Обучителни практики следва да приключат най-късно до 31 август 2021 г.

След приключване на практиките стажантите ще получат сертификат за преминатото обучение.

В края на всяка обучителна практика се изисква участника в нея да изпрати своята обратна връзка за нейната полезност до БЦНП.

„Социални иноватори“ е програма за обучителни практики в неправителствени организации от България, която се реализира в рамките на проект „Социални иноватори“, финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Фонда за младежка заетост на Европейскотоикономическо пространство (ЕИП) и Норвежкия финансов механизъм.

Проектът има за цел да подкрепи развитието на социалните иновации в Словения, Хърватска и България в следните направления: подготовка на бъдещи кадри за включване в дейността награжданските организации; развитие, изпълнение и популяризиране на добри решения на значими социално-икономически предизвикателства; популяризиране на ролята на гражданските организации като движеща сила на социалните иновации и предотвратяване на безработицата сред младите хора. За България проектът се координира от Сдружение „Национална школа по мениджмънт“, а администратор на проекта е Българския център за нестопанско право .

За въпроси и контакти може да се свържите с нас на имейл: makngo@abv.bg или на телефон: 0899212544

СНЦ „МАК“ е една от 10 допуснати организации във втората фаза на конкурса за финансиране на организационните и административните им нужди

Българският фонд за жените обяви допуснатите за участие във втория кръг на Конкурсната процедура за финансиране на организационните и административни нужди (core funding) на организации, работещи за правата на жените. От 34 организации, бяха одобрени 10, които са поканени да разработят подробна стратегия за развитието на организацията си във втория етап на Конкурса. 

Първият етап премина чрез изготвянето на Формуляр за концепция. Концепциите бяха оценени по редица критерии, сред които връзка на целите и дейностите на организациите с приоритетите на Конкурсната процедура; тематични области на работа и интерсекционалност; целеви групи на организациите и тяхното участие в процесите на вземане на решения; ясен план за развитие на организацията и потенциал за постигане на социална промяна и др.  

Повече подробности за конкурса може да прочетете тук.

Kампанията „Time to Move” на ЕK в община Карлово.

Сдружение „Млади, активни, креативни“, като Евродеск точка за Община Карлово се включи в кампания TIME TO MOVE 2020 на Европейската комисия с проект „#Еразъм за теб!“. Младежи, които са участвали в Еразъм проекти на организацията разказват на своите връстници за уникалните възможности за пътуване, участие, запознанства и разширяване на знанията и мирогледа, които предоставя Програмата на младежите, решили да участват в проекти от различните направления – младежки обмени, обучителни курсове, стажове, обмяна на опит, доброволчество. Доброволците на сдружението раздават информационна брошура, съдържащи актуална информация за „Еразъм +“, за проекти на организацията, за които се набират участници и вдъхновяващи снимки от предишни проекти на сдружението. Чрез метода „връстници обучават връстници” тези материали се разпространяват сред младите хора в училищата, заедно с информация за програмата и контактна информация на сдружението, като Евродеск точка, където желаещите могат да намерят точна информация за предстоящи проекти, доброволчески дейности и инициативи.
В момента тече и предизвикателство към младежите да качват свои снимки от участията им в различни проекти с #Erasmusforyou и #timetomove на Фейсбук страница на организацията, която има много последователи. Усмихнатите и щастливи лица от тези снимки ще са Посланици на страхотните възможности, които предоставя на младите хора Програмата „Еразъм +“. Сдружението подготвя и рекламен видеоклип с разкази на участници в международни обмени и обучения, който ще бъде качен в Youtube и страницата на сдружението.

Кампанията „Time to Move“ се организира всяка година през месец октомври в цяла Европа като част от програмата на Евродеск и представлява  микс от информационни събития за млади хора. Дейностите са насочени към въвеждане на младите хора към стотиците възможности, чрез които те могат да отидат в чужбина, да участват в международен проект, да изследват Европа или да придобият опит, който ще им е необходим в бъдеще.

Сдружение „Млади, активни, креативни“ има  одобрени четири международни обмени, финансирани от Програмата „Еразъм +“, но паради епидемиологичната обстановка в цяла Европа, провеждането на проектите е отложено за следващата година.

Кампания „TIME TO MOVE 2020“

Сдружение „Млади, активни, креативни“ и тази година се включва в кампания „TIME TO MOVE 2020“ на Европейската комисия с проект „#Еразъм за теб!“. Младежи, които са участвали в Еразъм проекти на нашата организация ще разкажат на своите връстници за уникалните възможности за пътуване, участие, запознанства и разшираване на знанията и мирогледа, които предоставя Програмата на младежите, решили да участват в проекти от различните направления – младежки обмени, обучителни курсове, стажове, обмяна на опит, доброволчество. Ще изработим информационни материали, съдържащи актуална информация за „Еразъм +“, за наши проекти, за които набираме участници и вдъхновяващи снимки от наши предишни проекти. Чрез метода „peers to peers” тези материали ще бъдат разпространени сред младите хора в училищата, заедно с информация за програмата и контактна информация на организацията ни, като Евродеск точка, където могат да намерят точна информация за предстоящи проекти, доброволчески дейности и инициативи.
Отправяме предизвикателство към младежите да качват свои снимки от участията им в различни проекти с #Erasmusforyou и #timetomove на нашата Фейсбук страница, която има много последователи. Усмихнатите и щастливи лица от тези снимки ще са Посланици на страхотните възможности, които предоставя Програмата „Еразъм +“.

Сдружението стартира проект „Дай си шанс!“

Българският фонд за жените отново реши да подкрепи осъществяването на наша идея. Проект „Дай си шанс!“ е един от  одобрените 14 проекта за финансиране от БФЖ сред 44 кандидатури. Подробности за победителите в конкурса може да видите тук.

Основна цел на проекта е овластяване на ромски момичета чрез насърчаването им да продължат своето образование и спомагане на професионалната им ориентация и избор на подходяща специалност за средното им образование.

Чрез настоящия проект ще достигнем до момичета от 7 клас, предимно от ромски произход, застрашени от отпадане от образователната система, поради насилствени ранни бракове и раждане на деца. Ще обхванем момичетата от седмите класове на 5 основни училища в община Карлово, които са почти изцяло сегрегирани и са посещавани предимно от деца от ромски произход. Чрез информационни кампании на терен в училищата ще водим дискусии с момичетата за опасностите от ранно встъпване в съпружески отношения, ранно започване на сексуален живот и опасността от раждания на деца от деца. Ще засегнем и темата за икономическата зависимост, в която биха изпаднали, ако не продължат своето образование. Заедно с желаещи момичета ще посетим средните училища в общините Карлово и Сопот, където ще имат възможност на място да се запознаят с обстановката, учебната база, специалностите, учителите и учениците на тези училища. Така ще им помогнем да направят по-лесно своя избор къде да продължат своето средно образование.

Прoграма „Социални иноватори“

Сдружение „Млади, активни, креативни“ е една от организациите, избрана от Българския център за нестопанско право, в които ще се проведе програмата „Социални иноватори“ и ще бъде домакин на двама младежи-доброволци, които искат да развият своите умения за работа в гражданския сектор.

По време на Програмата младежите ще доброволстват или ще извършват конкретни задания, за да развиват своите познания и практически умения в различни сфери на дейността на организацията ни, водени от по-опитни ментори, които са част от екипа на нашето сдружение.

Програмата дава идеална възможност на младежи между 18- и 29-годишна възраст, които:
 не учат и не работят, или
 са студенти и на които им предстои да завършат обучението си в сферата на
хуманитарните или социални науки, или
 наскоро са завършили висшето си образование в сферата на хуманитарните или
социални науки и търсят работа или не работят по специалността си.

ВРЕМЕВИ ГРАФИК НА ПРОГРАМА „СОЦИАЛНИ ИНОВАТОРИ“

 • До 31 август 2020 г. всички желаещи младежи, отговарящи на горепосочените критерии, могат да кандидатстват за двете обявени позиции за доброволци.
 • До 30 септември 2020 г. ще бъдат обявени одобрените младежите, заявили интерес да участват вобучителните практики и  заедно с тях ще се определи конкретния период за провеждане на обучителни практики и ще се сключват необходимите административни договори за провеждането им.      
 • Обучителните практики ще се се провеждат от 1 октомври 2020 г. до 30 ноември 2021 г.
 • Задължителната минимална продължителност на една обучителна практика за всеки младеж, заявил желание за участие, е 80 часа. Тези часове могат да бъдат разпределени по различен начин във времето в зависимост от възможностите на младежа и ментора – от 2-седмичен до 3-месечен период.
 • Обучителни практики следва да приключат най-късно до 30 ноември 2021 г.
 • В края на всяка обучителна практика се изисква участника в нея да изпрати своята обратна връзка за нейната полезност до БЦНП.

„Социални иноватори“ е програма за обучителни практики в неправителствени организации от България, която се реализира в рамките на проект „Социални иноватори“, финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Фонда за младежка заетост на Европейскотоикономическо пространство (ЕИП) и Норвежкия финансов механизъм.
Проектът има за цел да подкрепи развитието на социалните иновации в Словения, Хърватска и България в следните направления: подготовка на бъдещи кадри за включване в дейността награжданските организации; развитие, изпълнение и популяризиране на добри решения на значими социално-икономически предизвикателства; популяризиране на ролята на
гражданските организации като движеща сила на социалните иновации и предотвратяване на безработицата сред младите хора. За България проектът се координира от Сдружение „Национална школа по мениджмънт“, а администратор на проекта е Българския център за нестопанско право .

За въпроси и контакти може да се свърците с нас на имейл: makngo@abv.bg

Търсим точно теб!

Сдружението има одобрени два нови проекта и търси мотивирани младежи да вземат участие в тях.

Ето повече информация:

 1. Обучителен курс “ „Artitudes to Attitudes“, Milowka, Poland, 6-15 November 2020. Основната цел на проекта е повишаване на капацитета на младежките работници за насърчаване на младежкото участие и включване на младежи от различни социални групи в граждански инициативи.

Профил на участниците:

 • Да бъдат над 18 г.
 • Младежки работници, координатори, обучители от активни НПО-та, чиято работа е свързана с човешки права, включване на овластява на младите хора;
 • Имат опит и възможност да мултиплицират научените нови методи п време на проекта на местно ниво’
 • Имат добър английски език;

По проекта се покриват настанява и изхранване на участниците в дните на дейностите, както и пътните разходи в рамките на 275 Евро. Проектът е финансиран от Програмата „Еразъм +“ на ЕК.

Желаещите могат да се свържат с нас на имейл: makngo@abv.bg или на тел. 0899212544

Hotel „Penzion Praded

2. Младежки международен обмен „Здравето е богатство“, Karlov pod Pradedem, Чехия, 20-28 Октомври 2020.

Основната цел на проекта е насърчаване на здравословния начин на живот, спорта и активността сред младите хора.

Профил на участниците:

 • Да бъдат на възраст между 18-30 години;
 • добро ниво на владеене на английски език;

По проекта се покриват настанява и изхранване на участниците в дните на дейностите, както и пътните разходи в рамките на 275 Евро. Проектът е финансиран от Програмата „Еразъм +“ на ЕК.

Стартира прейсмейкинг процес в село Куртово

Стартира прейсмейкинг процес в село КуртовоСтадионът в село Куртово ще бъде облагороден от доброволци и местни активисти през предстоящите седмици на месец юли и август, благодарение на спечелената награда от Сдружение „Млади, активни, креативни“ за облагородяване на градско пространство в конкурс „#безотпадъци“ на сдружение “БГ Бъди активен” Пловдив. Най-напред доброволците почистиха стадиона и прилежащите към него части, като това беше първата крачка от процеса на обновяването. Те дадоха реален пример, че са отговорни млади хора, които ги е грижа за средата в която живеят, играят и спортуват. Подарените кошове за разделно събиране на отпадъците от Сдружение “БГ Бъди активен” са поставени пред сградата на кметство Куртово и по този начин се стартира и насърчава отговорното събиране на отпадъците в селото. Екипът на сдружение „Млади, активни, креативни“ и кметът на селото поеха ангажимента, отделно събраните отпадъци да бъдат предадени за рециклиране, а да не попадат в общия контейнер. След почистването на мястото ще бъдат поставени нова тенис маса, баскетболен кош и Slackline ( въже за баланс). Пейките и футболните врати ще бъдат боядисани, а теренът – отново очертан. След приключване на обновяването на стадиона ще бъде организиран малък празник с много игри и забавления и официално откриване.Т. нар. процес на плейсмейкинг – създаване на нови, лесно достъпни зони за срещи, спорт, игри и отдих в градска среда, включва три важни етапа – обсъждане, проектиране и изграждане. По тази схема се работи и за обновяването на стадиона в село Куртово. След проведено обсъждане между младежите, се пристъпи към създаване на конкретните промени на пространството. Ключови елементи в този процес са активното участие и ентусиазмът на местните младежи в планирането, проектирането, създаването и стопанисването на обновените места. През последните няколко години от сдружение “БГ Бъди активен” успешно бяха създадени над 20 подобни места в страната в партньорство с местните общности. Намесата в село Куртово е част от дейностите на сдружение “БГ Бъди активен” за облагородяване на градски пространства, обединени под името „Място България“. Проектът цели и да се създаде конструктивен диалог между граждански организации, местни власти и компании в името на дългосрочно партньорство за създаване и поддържане на красиви, удобни и чисти публични зони. Инициативата се осъществява с подкрепата на Фондация Кока-Кола.

Кампания „Месим, за да се смесим“ събра десетки деца от Община Карлово

Проект „Месим, за да се смесим“ бе представен на Фестивала на лавандулата в КарловоПроект „Месим, за да се смесим“ на Сдружение „Млади, активни, креативни“ е част от инициатива „Човешки права в действие“ на коалиция “Равни БГ“ и гостуваше на Празника на лавандулата в гр.Карлово. Приемането на различията, многообразието и междукултурния диалог чрез общностни дейности като месене на открито на обществени места и насърчаване на толерантното отношение между деца с различен социален и икономически статус беше основна цел на проекта.Проектът „Месим, за да се смесим“ даде възможност на всички желаещи да се включат в уъркшопите за замесване на хлябове и питки на открито, рисуване върху брашно, изработване на сувенири от тесто, с което показваме, че пред хляба всички сме равни, а месенето е терапия за душата. Специалисти от сдружение „Традиции за бъдеще“ Пловдив показаха как общностното месене на хляб може да се използва като терапевтичен, социален и образователен метод за сплотяване на хората. Представителите на организацията разказаха и показаха на присъстващите за символиката при приготвяне на обредни хлябове, като всеки от присъстващите може да опита да си приготви свой хляб. Тъй като фестивалът на лавандулата се провежда в дните около Еньовден, участниците научиха повече за обредното замесване на пита за празника и ритуалите свързани с празника. Характерното за хляба, който се замеси в работилницата на проекта е, че той се замества с квас. Закваската, с която нашите предци са приготвяли насъщния е изключително полезна за здравето, защото „изяжда“ глутена при дългото втасване на тестото. Много тънкости при приготвяне на кваса в домашни условия и начините за неговото съхранение се представиха пред всички включили се в общностното месене. Група за изворен фолклор от село Горни Домлян демонстрираха как се приготвя и изпича хляб на дървени въглища с позабравената техника, наречена „подница“. Гостите имаха уникалната възможност да проследят стъпките една след друга, а след това да опитат и да се насладят на майсторската питка на баба Митка. Майсторлъкът на приготвени от домакините и гостите обредни хлябове и пити беше показан на уредената изложба. Над 20 обредни питки за различни празници бяха подредени в изложба –базар, а след това разпродадени с благотворителна цел.Доброволци на сдружението раздаваха на гостите на празника специалния „ВИТАМИН Т – витамина на толерантността“ и им обясняваха, че е важно да приемат многообразие с усмивка и толерантно отношение. Кутийката на ВИТАМИН Т съдържа цветни бонбонки, които са символ на многообразието и листовка с важна информация за толерантността и междукултурния диалог.Включването на над 40 човека в общностното месене от различна възраст, пол, социален и етнически статус потвърди посланието на кампанията „ От нас зависи да сме общност“.В Гражданско обединение „Равни БГ” членуват 30 неправителствени организации от цялата страна и работи за развитието на общество, което подкрепя равноправието и солидарността между хората в България, зачита свободата на мнение и разнообразието на гледни точки, които не подбуждат към насилие и дискриминация.

Create your website with WordPress.com
Get started