Посланици на Еразъм + в Карлово

И тази година Сдружение „Млади, активни, креативни“  като Евродеск  точка за община Карлово се включва в европейската кампанията „TIME TO MOVE“. Инициативата „Посланици на Еразъм +“ по интерактивен начин представи на местните младежите какво представляват младежките международни обмени и как могат и те да се включат в бъдещи подобни проекти. Екипът на сдружението организира изложба на открито със снимки от свои осъществени до момента проекти, подкрепени от Програмата „Еразъм +“. По време на изложбата участници в проектите на сдружението разясняваха на младите хора за многобройните възможности за пътуване и участие в проекти, които предоставя програмата. Екипът беше подготвил много интересни игри за участниците, викторина, а най-знаещите и смели участници получиха подаръци, подготвени с финансовата подкрепа на Евродеск България.

Изложбата от снимки ще бъде изложена в НЧ „Христо Ботев -1928“ с.Столетово, което е партньор на сдружението в настоящата инициатива.

„Няма по- голяма реклама на участието ни в Програмата „Еразъм +“ и удовлетворението ни от осъществените проекти от многото усмихнати лица на снимките, които представяме днес. Удоволствие за нас е да организираме подобни проекти, в края на които участниците си тръгват разплакани от преживените емоции, но с много нови приятелства и незабравими спомени и чувства. Ще продължим да работим по Програмата с ново одобрените ни проекти и ще даваме възможност на много млади хора от региона да се включват“, споделиха от екипа на сдружение „Млади, активни, креативни“.

Карловски младежи представят достойно региона и България из Европа

В месеца на мобилността и на кампанията  “TIME TO MOVE” на Програмата „Еразъм +“, младежи от Сдружение „Млади, активни, креативни“ представят достойно България в различни точки на Европа като участници в международни младежки обмени. Петима  младежи от Община Карлово взеха участие в проект „Здравето означава богатство“ в град Брунтал, Чехия. Програмата на проекта бе изпълнена с много неформални обучителни методи,  иновативни спортни и туристически дейности на открито, дори покориха втория по големина връх в Чехия „Praděd“. Програмните дейности имаха за цел да насърчат участниците да спортуват,  да се грижат за своето здраве и да преодолеят зависимостта си към използването на мобилни устройства и Интернет в забързания дигитален свят.

В момента други 5-ма младежи, представители на Сдружението, които са ученици в ПГ „Владимир Заимов“, гр.Сопот и СУ „Васил Левски“, гр. Карлово успешно се включват в младежкия международен обмен “Поход на познанието“ във Верона, Италия. 42 участника от 8 европейски държави обсъждат теми като:

  • спорта като инструмент за развитие и насърчаване на солидарността и социалното включване;
  • преодоляване на стереотипите за различните религии и борба с дискриминацията;
  • приобщаващо образование, междукултурен  и меджурелигиозен диалог;
  • повишаване чувството на съпричастност и солидарност към другите хора.    

Проектите, финансирани от Програмата „Еразъм +“ дават не само възможност на младите хора да пътуват и да опознават различни култури и традиции, но и да се развиват и придобиват различни знания, умения и компетенции чрез неформални методи на обучение.  Като Евродеск точка за община Карлово, сдружение „Млади, активни, креативни“  ще продължи да работи по Програмата и да предоставя информация и възможност на младите хора от региона да се включват в подобни проекти. Младежите могат да получават повече информация за предстоящите одобрени проекти на сдружението от интернет и фейсбук страницата на сдружението.

TIME TO MOVE 2021

Сдружение „Млади, активни, креативни“ и тази година се включва в Камапнията Time to move 2021 с инициативата “Посланици на Еразъм +“ . Месец октомври ще е изпълнен с дейности, насърчаващи младежкото включване и разширяване на мирогледа на младите хора, относно възможностите за пътуване и развитие на еропейско ниво.

По време на кампанията „Time to move” ще организираме фото изложба  и информационен ден в парк „Здраве“, който се намира в близост до две средни училища в град Карлово. Ще използваме снимки от наши проекти, подкрепени от Програмата Еразъм +, които ще подредим на интерактивна изложба в парка, през който преминават много ученици. Освен това ще подредим информационен щанд с материали, брандирани с логата на кампанията ( химикали, чанти) и информация за Програмата „Еразъм +“. Доброволци към организацията ще раздават материалите и ще разясняват на младежите за възможностите, от които могат да се възползват, включвайки се в различни проекти и инициативи, подкрепени от Програмата. Също така ще споделят опит от проекти, в които вече са участвали. Организацията ни беше домакин на международен младежки обмен „Демократичният глас на бъдещите лидери“ в края на септември и партньорска организация на проект „Здравето е богатство“ в Чехия, така че разполагаме с опитни и вдъхновени  младежи, които са се докоснали до Еразъм + проектите съвсем скоро,  създали са много нови приятелства, запознали са се с нови култури и от първо лице ще разказват и насърчават своите връстници да търсят начини за включване в подобни проекти.  

По време на информационния ден ще поставим големи флипчарт листи, къде ще приканваме младежите да оставят положителни послания, насърчаващи активното младежко участие. Ще подготвим и интерактивни неформални игри, в които ще привличаме случайно преминаващи  младежи да се включат. Ще подготвим викторина с награди, свързана с Програма и участието на младите хора в различните проекти. Така чрез участие ще научат нови и интересни неща за Програмата и ценностите ѝ.

Заповядайте, за да научите повече за Програмата „Еразъм +“ и за възможностите, които предоставя на младите хора!

Международен обмен събра 42 активни младежи от 6 европейски страни в Карлово

Сдружение „Млади, активни, креативни“ беше домакин на международен младежки обмен, финансиран от Програмата „Еразъм +“. Проект „Демократичният глас на бъдещите лидери“ събра 42 участници от България и още 5 европейски държави, сред които Германия, Унгария, Италия, Гърция и Румъния.

      В продължение на 8 дни участниците дискутираха по темите демокрация, активно гражданско участие в обществения живот, човешки права и свободи. Дейностите по проекта имаха за цел да развият капацитета и уменията на организациите и преките участници, като им помогнат да се утвърдят като активни участници в обществения живот и социалната реализация. Участниците бяха насърчени да обменят опит  и да споделят добри практики за политики от своите страни, даващи възможност на младите хора да участват активно в обществения живот и в процесите на взимане на решения, които пряко ги засягат.

     Чрез различни неформални методи на образование провокирахме участниците да обследват средата на живот и активността на младите хора в България. В края на проектните дейности участниците изготвиха списък с предложения към местната власт как да насърчат младите хора от община Карлово да са по-активни, да изразяват и отстояват своето мнение.

По случай Международния ден на възрастните хора и Международния ден на музиката – 1 октомври, младежите организираха флашмоб, с които изненадаха жителите и гостите на град Карлово. Всяка организация предложи урок по танци от своята държава в центъра на града, в който бяха приканени да се включват както участниците от другите държави, така и случайно преминаващи местни хора. Преминаващите възрастни хора бяха дарени с цветя и широки усмивки от международните участници по случай празника.

В организираната междукултурна вечер, участниците представиха своите страни, култура, музика, песни, танци, традиционна храна. Сдружението като домакин на обмена подготви богата културна програма с песни, танци и представяне на традиционни народни носии.

В края на проекта участниците се разделиха със сълзи на очите, но си обещаха да поддържат връзка помежду си и да търсят възможности за бъдещи партньорства.

Стартира проект „Активно дарителство за активна промяна“

Сдружение „Млади, активни, креативни“  е една от 16-те организации, които Платформа АГОРА, в партньорство с Фондация „Америка за България“ одобри за финансиране в Конкурса „Развитие на дарителството на местно ниво“ след оценяването на 72 кандидатури, постъпили от цялата страна. Одобрените проекти целят възраждане на дарителската култура и традиции по места, изграждане на позитивна нагласа към дарителството сред младите хора, насърчаване на взаимодействието в дарителски начинания между граждански организации, местните власти и бизнеса като открояват дългосрочните благотворни ефекти на дарителството за местните общности.

Проектът „Активно дарителство за активна промяна“ на Сдружение „Млади, активни, креативни“ ще се реализира в партньорство с НЧ „Христо Ботев – 1928“, с.Столетово на територията на Община Карлово. Целта на проекта е да промени нагласите на местното население по отношение на дарителството и насърчаването им да даряват средства, време и усилия за подобряване на средата, в която самите те живеят. Обединяването на усилията и ресурсите на местната общност и подпомагане на процеса  „от долу на горе“, може доведе до промяна в положителна посока. По този начин хората от общността сами ще решават как да променят средата, в която живеят, ще създават промяната, а след това ще бъдат много по-отговорни за опазването и съхранението на постигнатото. По време на проекта ще бъде създаден Местен дарителски фонд, чрез който ще бъдат подкрепени местни инициативи. До края на месец октомври, екипът на проекта, ще проучи нагласите на местната общност да дарява средства, време и труд за постигане на обществено полезни цели и резултати. За периода от 18 месеца е предвидена богата програма от обучения, кръгли маси със заинтересовани страни,срещи с бизнеса, създаване на рекламни материали и динамичен сайт.

„Дарителството се основава на ценностите, които крепят една общност жива – солидарност, съпричастност, споделена визия. Нека бъдем солидарни, съпричастни и заедно да направим света около нас едно по-добро място за живеене. Ръце, които даряват не обедняват!“ – призовава екипът на проекта.

Програмата „Развитие на дарителството на местно ниво“ е част от проекта на Платформа АГОРА „Общински фондове за местни инициативи: устойчив модел за подкрепа на активни общности”, подкрепен от Фондация „Америка за България“.

Отново спечелен проект

Нов успех на Сдружение с нестопанска цел „Млади, Активни, Креативни“ в партньорство с НЧ „Христо Ботев – 1928 г“ с. Столетово, общ. Карлово с проект, насърчаващ дарителството на местно ниво. Платформа АГОРА, в партньорство с Фондация „Америка за България“ одобри за финансиране 16 проекта от 72 кандидатури. Повече информация за всички одобрени проекти може да прочетете тук. Подробности относно предстоящото по проекта ще публикуваме след подписване на договора за финансиране.

Успешно приключи проект „РАВНИ“

С преминаването през много препядствия, трудности и забрани успяхме да финализираме успешно проект „РАВНИ – Работим, Активно заедно, Винаги, Независимо откъде сме И какви сме“ с открит урок в Историческия музей – гр. Карлово с децата от двете училища-партньори – ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“, с.Ведраре и СУ „Васил Левски“, гр.Карлово. По време на урока бе проведена викторина на тема „Познавам и обичам моя роден край“. Децата показаха изключителни знания и нашите въпроси не ги затрудниха с нищо.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Фондация „Софийска платформа“.

Успешно приключи проект „Дай си шанс!“

Успешно приключи проект „Дай си шанс!“, финансиран от Български фонд за жените. Макар, че срокът на проекта съвпадна с месеците на ограничения и забрани за срещи и провеждане на обществени събития, поради COVID-19 пандемията, с общи усилия успяхме да изпълним всички заложени дейности и да постигнем резултатите си. Изказваме благодарност на ръководствата на училищата – партньори: ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, с.Ведраре, ОУ „Христо Г.Данов“, с.Розино, ОУ „Райно Попович“, гр. Карлово, ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, гр.Карлово и ОУ „Христо Г.Данов“, гр. Клисура, които ни допуснаха до своите ученици и ни съдействаха за безпроблемното протичане на кампанията. Класните ръководители на класовете, с които имахме удоволствието да работим, заявиха, че темата е заинтересовала учениците и те са готови да проължат да работят по темата и занапред. Благодарим и на шестте средни училища (СУ „Васили Левски“, СУ „Христо Проданов“, ПГ „Братя Евлоги и Христо Георгиеви“, ПГ „Генерал Владимир Заимов“, ПГ „Тодор Влайков“ и ПГЖ „Христо Смирненски“, които отвориха вратите си за бъдещите гимназисти и запознаха момичетата със специалностите, които предлагат и с материалната си база. Това беше от ключово значение на девойките, които все още се лутаха и не бяха направили своя избор за средното си образование.

Ромските момичета, преки участнички в проекта заявиха твърдо, че образованието е приоритетно за тях и ще направят всичко възможно да завършат своето средно образование. Някои от тях дори си позволиха да мечтаят по-смело за завършване на университет, а ние ги подкрепихме да следват и постигат мечтите си.

Прегръдките, които получихме от толкова непознати за нас момичета в края на всяка кампания са емоционалната положителна оценка на усилията ни за осъществяването на този проект. Влизахме сред непознати момичета, а си тръгваме от там с много приятелства и размени на приятелства във фейсбук. Благодарностите, които получихме от момичетата за професионалната ориентация също ни докоснаха силно и се радваме, че сме допринесли за продължаващото образование на тези момичета, притиснати от една страна от традициите и обичаите на своите семейства, а от друга страна от предизвикателствата на съвременния и модерен свят, в които живеем.

Проект „Дай си шанс!“ в помощ на седмокласнички от община Карлово

Група седмокласнички, на които им предстои една от най-важните стъпки в живота, а именно да си изберат средно училище, в което ще продължат своето образование, участваха в последния етап от проекта „Дай си шанс!“ на сдружение „Млади, активни, креативни“. Групата посети средните училища в Община Карлово и Сопот, в които на място се запознаха с учебната база, предлаганите специалности и подробностите около кандидатстването в средното училище. Директорите на посетените училища бяха изключително любезни и гостоприемни с бъдещите кандидат-гимназисти. Показаха им новоизградени кабинети, съоръжения, спортни площадки,  изцяло отговарящи на европейските стандарти. Похвалиха се с изключително високите постежения на своите ученици в тазгодишните НВО и ДЗИ, с първите места в национални и международни състезания и приканиха седмокласниците да изберат тяхното училище.
Тази последна дейност от проекта помогна на седмокласниците от пет основни училища да подредат по най-добрия начин своите желания на различните паралелки, предлагани от средните училища за придобиване на средно образование.
Основната цел на проекта бе овластяване на момичета чрез насърчаването им да продължат своето образование, спомагане на професионалната им ориентация и избор на подходяща специалност за средното им образование.  Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Български фонд за жените.

„Ловци на съкровища“ – една игра, създаваща приятелства

След едно дълго прекъсване, поради ясни на всички ни причини, успяхме да проведем двете състезания „Ловци на съкровища“ с учениците с целевите групи по проект „РАВНИ -Работим, Активно заедно, Винаги, Независимо откъде сме И
какви сме“ – третите класове на основно училище „Св.Св.Кирил и Методий“, с. Ведраре и основно училище „Васил Левски“, гр. Карлово. Децата бяха разделение на отбори и получиха „Карта на съкровищата“ и инструкции. Целта на двете образователни състезания-игри беше чрез отборна работа всмесени екипи да открият ключови места в двете населени места, където бяха скрити буквите от името на проекта „РАВНИ“ и помощни материали, с които трябваше да сглобят намереното „съкровище“ и да се почувстват равноправни с своите връстници . Местата от „Картата на съкровищата“ бяха с историческа значимост за населеното място, а намереното „съкровище РАВНИ“ даде на децата увереността във възможностите им и им повиши самочувствието.
Преминаването на отборите по всички заложени места им помогне да намерят и сглобят цялостна думичка, но и им помогна да научат много за местата, на които бяха скрити съкровищата. Децата бяха поставени в ситуации, в които учиха чрез правене и откриване, без пряка помощ от учител/ментор. Всяко дете от отбора имаше своята роля в играта и само и единствено екипната работа доведе играта до края, което още повече повиши тяхното самочувствие и увереност, включително и чувството им за общност. Отборите сами изградиха стратегия и се впуснаха в откриването на съкровищата.

Create your website with WordPress.com
Get started