Отбелязване Деня на Европа

Сдружение „Млади, активни, креативни“ като Евродеск мултиплaeр за община Карлово организира Еко поход с много  деца, младежи и родители, с който отбеляза Деня на Европа и Европейската година на младежта 2022. Инициативата се организира съвместно с Кметство Бегунци и с финансовата подкрепа на Евродеск България. В похода се включиха деца, младежи и родители от карловските села Бегунци, Горни Домлян и Куртово. Освен, че децата покориха високи върхове, почистиха и местността от отпадъци, които недобросъвестни туристи бяха разхвърляли дори по най-високите места на Еко пътеката . Екипът на сдружението представи образователни лекции на участниците за важността за опазване на природата чиста, за опазване на природното богатство, а Кметът на Бегунци – Мария Таслакова – запозна участниците с важни исторически събития, които са се случвали преди хиляди години в землището на село Бегунци, с инициативи, с които се занимават за развитието на туризма и привличане на гости и туристи по новоизградените Еко пътеки.  Всички участници се показаха като отговорни европейци, пазещи природата чиста и получиха поощрителни награди, осигурени от Сдружение „Млади, активни, креативни“ и Евродеск България.

На 9 май – Деня на Европа ще бъдат засадени дръвчета в трите села, като символ на чистия въздух, от който всички се нуждаем.

#EYY2022, #евродескбългария, #денянаевропа, #евродескмултиплаер

Заедно да отбележим Деня на Европа и Европейската година на младежта

Сдружение „Млади, активни, креативни“ като Евродеск мултиплаер за община Карлово, съвместно с Кметство Бегунци организира Еко инициатива над село Бегунци за отбелязване на Деня на Европа и Европейската година на младежта 2022, чрез която ще повиши екологичното самосъзнание на децата и младежите и ще им помогне да растат достойни европейци и граждани на света, спазвайки екологичните, европейски правила и принципи. На 9 май- Деня на Европа – ще бъдат засъдени дръвчета в три населени места – Куртово, Горни Домлян и Бегунци.

„Нека бъдем отговорни и да оставим една по-зелена, по-чиста, по-красива планета на бъдещите поколения, спасена от екологична криза!“

Инициативата се осъществява с финансовата подкрепа на Евродеск България. #EYY2022, #ЕвродескБългария, #ЕвродескМултиплаер, #ДенянаЕвропа

Денят на Земята

Днес отбелязахме Световния ден на Земята заедно с децата на село Бегунци. Говорихме си за климатичните промени и как можем да спасим света от екологична катастрофа с малки, но устойчиви крачки. Представихме екологичната игра ,Terra Futura, предоставена ни от нашите партньори Българска фондация Биоразнообразие, през която накарахме децата да се замислят за проблемите, които ни заобикалят. @кметство Бегунци, НЧ „Пробуда – 1933“

#денназемята, #екогероивдействие, #боримсесеколигичнитепромени

Кръгла маса по проект „Активно дарителство за активна промяна“

Активни граждани от община Карлово взеха участие в кръгла маса по проект „Активно дарителство за активна промяна“, която се проведе на 5 Април във Военен клуб, гр. Карлово.  Домакини на кръглата маса бяха Сдружение „Млади, активни, креативни“ и НЧ „Христо Ботев 1928“ село Столетово, които са основните организации, изпълняващи проекта. Основната цел на проекта е да промени нагласите на местното население по отношение на дарителството и насърчаването им да даряват средства, време и усилия за подобряване на средата, в която самите те живеят. Усилията на организаторите са насочени към създаване на  Местен дарителски фонд, чрез който да се подпомагат местни инициативи, водещи до положителна промяна в населените места на Община Карлово.

Основните теми, които се разискваха по време на събитието бяха развитието на дарителството на местно ниво, нуждата от законодателни промени и приемане на Закон за дарителството, местни инициативи, които могат да бъдат подкрепяни чрез дарителски кампании и начините за фондонабиране. След ползотворна дискусия между участниците, проведена по метода „Световно кафене“, се достигна до много идеи за насърчаване на дарителството на местно ниво и за начините и методите за достигане до по-голяма аудитория, склонна да дарява средства, време, труд за постигане на обществено значими каузи.  

На събитието присъства г-жа Веска Ненчева, народен представител от 47-то Народно събрание, която пое ангажимента да лобира за адекватни законодателни промени и приемане на Закон за дарителството. Всички идеи и предложения, споделени от участниците в кръглата маса по темата ще бъдат обобщени и предоставени на г-жа Ненчева, за да подпомогнат дейността Ѝ в тази насока.

“Днешното събитие беше изключително ползотворно за нас, защото получихме много идеи как да стартираме  фондонабирането за Местния дарителски фонд и имаме надежда, че ще създадем един устойчив модел за набиране на средства, с които да бъде подпомагана реализацията на различни инициативи в малките населени места на община Карлово. Уверени сме, че доброто е заразно и ще докоснем голяма част от местните хора с нашите идеи за промяна в положителна насока“ споделиха екипа на проекта в края на събитието.

Проект „Активно дарителство за активна промяна“ се осъществява с финансовата подкрепа на Платформа АГОРА, в партньорство с Фондация „Америка за България“ в рамките на програма „Развитие на дарителството на местно ниво“.  

Жените на Карлово: имаме силата да спасим света

8-и март – Международни ден на жената бе отбелязан от Сдружение „Млади, активни, креативни“ заедно с активни жени от общините Карлово и Сопот. Чрез инициативата „Имаме силата да спасим света“, финансирана от Български фонд за жените, се даде гласност на постиженията на местните жени в сферата на опазване на околната среда и бе насърчено равноправното участие на жените във вземането на решения, свързани с изменението на климата и устойчивостта.

Гост-лектор на събитието беше Данита Заричинова от Екологичо сдружение „За Земята“ от екип „Нулеви отпадъци“, която успя да вдъхнови участничките с добрите практики на национално и европейско ниво в сферата на опазване на околната среда, намаляването на отпадъците и на въглеродните емисиите . Участничките също имаха възможността да споделят своите виждания, добри практики и идеи как да обединят усилията си  за справяне с глобалните климатични изменения. Това  доказа още веднъж, че жените са мощен двигател и имат силата да променят света към по-добро място за живеене. Идеите, препоръките и добрите практики, разисквани по време на събитието ще бъдат обобщени и предоставени на ръководствата на двете общини, които ще могат да взаимстват от добрите практики и да ги прилагат, за да бъдат по-зелени и отговорни.

В събитието участваха представителки от различни области –  директорки на училища и детски градини, представителки на местната власт, организации и читалища, жени – земеделски стопани и пчелари, майки и домакини. Всички те споделиха страхотни екологични инициативи, които прилагат в своето ежедневие и работа. Директорите на детските градини и училищата показаха зареждащи примери как учат и възпитават своите ученици в устойчиво и зелено поведение.

Веска Ненчева – народен представител в 47-ото Народно събрание, изпрати специален поздравителен адрес към всички участнички, с който им пожела много здраве, късмет, инициативност и вяра в собствените им възможности.

Организаторите изненадаха участничките в събитието със специално подготвени подаръци и цветя, чрез които отдадоха заслужено уважение към непрестанните усилия на местните жени за устойчивото бъдеще и спасяването на света от екологична криза.

По време на събитието беше изказана съпричастност към всички пострадали и бягащи от войната в Украйна и участнички заявиха готовност да помагат според силите и възможностите си. Сдружение „Млади, активни, креативни“ също ще се включи в благотворителната кампания с храни, дрехи и санитарни материали.

Екипът на сдружението изказва специални благодарности на Военен клуб, гр. Карлово, който бе домакин на събитието.

Имаме силата да спасим света

Сдружение „Млади, активни, креативни“ ще отбележи 8 Март – Международния ден на жената с инициативата „Имаме силата да спасим света“, с финансовата помощ на Българския фонд за жените.

Място на провеждане: гр. Карлово, Военен клуб

Дата: 8 Март

Час: 10:00 часа

С тази инициатива ще отбележим  8-ми Март – Международни ден на жената, ще дадем гласност на постиженията на местните жени в сферата на опазване на околната среда и ще  насърчим равноправното участие на жените във вземането на решения, свързани с изменението на климата и устойчивостта, тъй като жените са мощен двигател и със своите дейности в ежедневието имат много по-ясната представа как с малки стъпки, възпитание и личен пример може да се постигне голяма устойчивост.  За справянето с климатичните проблемите  е нужно обединяване на усилията и равенство между половете. Без равенство между половете днес, устойчивото бъдеще и спасяването на света от екологична криза ще остават извън нашите усилия.

На 8 Март искаме да дадем гласност на усилията на жените как ежедневно успяват да балансират и със своите целенасочени действия използват принципите на Кръговата икономика, въпреки натоварено си ежедневие.

По време на събитието ще дадем възможност на жените от Общините Карлово и Сопот да споделят своите виждания, добри практики и идеи как да се обединят усилията за справяне с глобалните климатични изменения. Това ще даде гласност на активността и усилията на жените, които  имат силата да променят света към по-добро място за живеене. Идеите, препоръките и добрите практики, разисквани по време на събитието ще бъдат обобщени и предоставени на ръководствата на двете общини, които ще могат да взаимстват от добрите практики и да ги прилагат, за да бъдат по-зелени и отговорни. Гост-лектор на събитието ще бъде Данита Заричинова от Екологичо сдружение „За Земята“ от екип „Нулев отпадък“.

На събитието са поканени активни жени, живеещи и работещи в общините Карлово и Сопот, които представляват училища, институции, местна власт, местен бизнес, организации. Поканени са и жени, които са начело на  животновъдни и земеделски стопанства, домакини и майки. Опитахме се да включим жени и момичета от всички области на живота, защото сме сигурни, че всяка от тях е лидер в управлението на Нулевите отпадъци, намаляване на въглеродните емисии и контролирано потребление на стоки и услуги и има какво да споделят и предложат като добра практика от прилагането на Кръговата икономика в своето ежедневие. Поканили сме разнообразни представителки от различни области, за да успеем да съберем по-пълноценни и ефективни предложения и да ги представим на местните власти, с което ще ги убедим, че жените са равноправни членове на обществото и еднакво засегнати и заинтересовани от глобалните климатични и екологични промени и имат право на глас при вземане на важни решения.

Жените ще бъдат наградени със специално подготвени подаръци за усилията, които полагат в своето ежедневие за опазване на околната среда.

Ще бъде изработен и видеоклип на събитието, които ще бъде разпространен в каналите на сдружението.

По време на кампанията ще приканим жените-участнички да се включат в дарителската кампания на БЧК за набиране на помощи за пострадалите от войната в Украйна.

Да запалим пламъка на дарителството в община Карлово

Затова апелират организаторите в специално подготвено видео, в което се срещат с представители на бизнеса от града. Те споделят своите нагласи си за дарителството и изразяват подкрепата си за бъдещите дейности в рамките на проекта. 

Под надслов “Активно дарителство за активна промяна” Сдружение  “Млади, активни, креативни”, в партньорство с Читалище “Христо Ботев – 1928 г.”, стартираха проект за насърчаване дарителството и повишаване дарителската култура в община Карлово.

В рамките на проекта, който стартира през есента на 2021 г., бе проведено проучване между общо 50 карловци –  отделни граждани и представители на бизнеса в региона. 87% от тях определят себе си като дарители и в последните две години са правили поне веднъж дарение, имащо финансов израз и/или доброволен труд. 

Водеща позиция в категорията каузи, за които карловци даряват най-много, заемат  социалните кампании – 23% от анкетираните споделят, че са подкрепяли поне една такава дейност в последните две години. Категорията е следвана от “човешки права” (18%) и “здравеопазване” (15%). За култура, екология и спорт анкетираните са дарявали най-малко, процентите са както следва: 10%, 5% и 3%.

Като мотив за направата на дарение респондентите посочват личното отношение към конкретен проблем – 34%. За 29% определяща е значимостта на каузата за обществото. 

Голямата цел на проекта е създаване на Местен дарителски фонд, който ще функционира на територията на община Карлово. Чрез набираните в него средства ще бъдат подпомагана реализацията на различни инициативи в малките населени места на общината. Преди това, организаторите предвиждат обучения за граждани, инициативни групи и представители на читалища по темата за фондонабиране, дарителство и кандидатстване за финансиране към новосъздадения фонд.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Платформа АГОРА, в партньорство с Фондация „Америка за България“ в рамките на програма „Развитие на дарителството на местно ниво“.  

Над 500 коледни картички ще зарадват възрастни хора в Карловско

Повече от 200 персонализирани писма от Дядо Коледа, заедно с коледни книжки и сп. „Бърборино“, ще отпътуват към деца от 23 населени места в България.

Общо 534 картички ще достигнат до също толкова възрастни хора в навечерието на Коледа. Това е общият брой картички, получени в офисите на двете организации, които стоят зад кампанията – Сдружение „Млади, активни, креативни“ с. Куртово и Читалище „Христо Ботев – 1928 г.“ с. Столетово.

Те ще бъдат разпространени в селата Столетово, Куртово, Горни Домлян, както и съседните им населени места.

В кампанията “Дари картичка с послание за Коледа” се включиха общо 227 участници, сред които и групови такива – от детски градини, училища и клубове по интереси. Деца от 1 до над 12 години взеха присърце каузата да зарадват възрастни хора в Карловско – с малък, но сърцат жест, изработвайки картичка с послание за Коледа към напълно непознат.

За успешната реализация на тази кампания принос има и издателство „Фют“, които осигуриха безвъзмездно 200 детски коледни книжки, както и разнообразни издания на списание „Бърборино“.

Дни преди Коледа над 200 писма ще бъдат получени от всички деца, включили се в инициативата. Те ще бъдат зарадвани с персонализирано писмо, пристигащо от далечната Лапландия, с подател добрият белобрад старец. Децата до 10 г., както и групите към детски градини и класове, ще получат писмата си в комплект с осигурените книжки и списания.

Организаторите изразяват благодарността си към всички участници и спомоществователи.

Дари картичка с послание за Коледа 2021 – зарадвай баба и дядо от село!

📌 Инициативата е насочена към деца, които обичат да творят и биха създали картичка с послание, с която да зарадват непознат възрастен за предстоящите коледни празници. 🎄

⌛ До 12.12.21 г. очакваме вашите ръчно изработени картички с послания, които ще се погрижим да достигнат до максимален брой възрастни хора на територията на община Карлово!

От вас зависи – колкото повече картички получим, толкова повече усмивки от баба и дядо ще предизвикаме!

🎅🏻 Хо-хо-хо! Имаме уверението от страна на Дядо Коледа, че всички деца, които се включат в кампанията, ще получат изненада по пощата!

‼️ ВАЖНО‼️ Децата от двете населени места – с. Столетово и с. Куртово, в които са локализирани офисите на двете организации, могат да занесат своята коледна картичка лично! 👋

Организатори на инициативата сме ние и нашите приятели от НЧ „Христо Ботев -1928“ Столетово.
Ако имате нужда от повече информация, не се колебайте да ни пишете или да ни се обадите!

Инициатива „Арт мозайка в многообразието“

През летните месеци организирахме лятна работилница „Арт мозайка“, в която включихме уъркшопи за развитие на креативността, творческите умения и усета към естетическото за деца от 3-12 години. Чрез тези ателиета учихме децата не само да творят, но и да се учат на търпение, толерантно отношение, изказване на мнение и приемане на различни гледни точки. Във всички арт работилници подкрепяхме креативността и иновативното творчество, толерантността и приемането на различията в многообразието сред участниците. Заедно празнувахме различни празници, рождени и именни дни, правихме си подаръци. Измайсторихме си уникални дизайнерски тениски и шалчета, които с удоволствие си носихме и се гордеехме с творенията си. Измайсторихме си сувенири със събраните от нас миди, по време на семейните ни почивки, които да ни напомнят през зимните месеци за страхотните дружни занимания, смеха и забавленията. Естествено си поканихме и известния карловски художник Атанас Сеизов, които ни показа различни техники на рисуване. Четохме книжки, рисувахме илюстрации, създавахме мечтите си на белия лист. Организирахме си и изложба, за да покажем на местните хора, с какво се занимаваме в свободното си време и ги приканихме да си купят от уникалните ни творби, за да подкрепят нашите занимания и в бъдеще.

Децата бяха главните действащи лица в инициативата и разбраха, че смисълът да твориш е да споделяш чувствата и емоциите си с другите хора!

Инициативата се проведе с финансовата подкрепа на Български фонд за жените, в рамките на Гражданското обединение „Равни БГ“, в което сдружението членува от 2019 г.

Create your website with WordPress.com
Get started