Представяне

Визия: равни възможности за младите хора да развиват своя потенциал и умения без да се притесняват от своя пол,  раса, етнос, социално положение, сексуална ориентация, в свят без насилие, дискриминация и потъпкване на основни човешки права.

Цели

Основните цели на СДРУЖЕНИЕТО са: да работи в сферата на равнопоставеността на половете и да помага младите хора да се борят със всякакъв вид дискриминация – по пол, етнос, сексуална ориентация и др.; да подпомага социалната интеграция и личностната реализация на млади момичета и жени в неравностойно положение от малките населени места; да създава условия за активизиране ролята на младежите и хората в неравностойно положение в обществото; да насърчава здравословния начин на живот и спорта сред младежите; да подпомага социално слабите, инвалидите и лицата, нуждаещи се от грижи; да стимулира младежката активност и изяви на младежи, живеещи в селски изолирани райони; да подпомага свободния обмен на идеи и информация, на научни знания и интелектуални ценности; да подпомага партньорството между младежи от различни организации и населени места при решаване на конкретни граждански, социални и екологични проблеми.

Create your website with WordPress.com
Get started
%d блогъра харесват това: